AMG
Autorisert medlem i Grafill

Utdannelse
Bergen Kunsthåndverksskole
Vestlandets Kunstakademi
Praktisk-pedagogisk utdanning

Praksis
BSB Bates Bergen
Alf Gundersen AG2
Relieff/DDB Needham Bergen

Undervisning
Garnes Husflidskule
Garnes Vidaregåande skule
Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Etter 14 års undervisning ved Visuell kommunikasjon, avdeling Design ved Kuns- og designthøgskolen i Bergen har jeg satset for fullt med Jorunn Småland Design. Parallelt med undervisning har jeg så mye som mulig arbeidet med grafisk design. Min portfolie viser noen arbeider som er gjort i denne perioden.

Å undervise har vært skjerpende i forhold til bevisstgjøring om egne kunnskaper. Jeg har holdt faget ved like og samtidig oppdatert meg i forhold til utviklingen. Undervisning har tvunget meg til å reflektere over designfaget, fra detaljnivå til større sammenheng. Det krever en samfunnsforståelse å se designens betydning i samfunnet, både kritisk og analytisk. Når en underviser utvikler en et større begrepsapparat. Å veilede studenter er et previlegium som gir mye tilbake. Studentene er opptatt av nye tanker og trender som er skjerpende og inspirerende.

Samtidig med undervisningen har jeg vært fagområdekoordinator og hatt ansvar for utviklingen av fagområdet Visull kommunikasjon ved KHiB. Gjennom de 14 årene jeg har vært ansatt ved Kunst- og designhøgskolen har både faget og fagområdet hatt en betydelig utvikling. Visuell kommunikasjon ved KHiB er i dag på et høyt internasjonalt nivå. Som førsteamanuensis har jeg samtidig fått anledning til å drive med utviklingsarbeid. Jeg har arbeidet med to prosjekter som har vært fantastisk inspirerende. «Typografiske meldinger», en plakatserie med tekster av Ragnar Hovland og «Vær så god sitt», en større presentasjon av Norsk møbeldesign.

Nå gleder jeg meg over å være heltidsdesigner. Ta gjerne kontakt på mail eller telefon.

   

 

 

 

Jorunn Småland Design
Stølsvegen 9A
5260 Indre Arna
+47 992 75 856
jorunnsmaland.no
design@jorunnsmaland