En kunstkatalog er som et visningsrom. Når jeg utformer en kunstkatalog tar jeg utgangspunkt i arbeidene og lar utformingen fremheve kunsten. Men samtidig skal designuttrykket ha en merverdi, derfor arbeider jeg mye med detaljene i typografien og regien i bildene. Blir uttrykket for anonymt og kjedelig kan også kunsten lett anonymiseres. Jeg arbeider mye med plassering og størrelsesforhold mellom bildene. De fleste katalogene har jeg ikke fått anledning til å styre fotograferingen av i forkant. Da er det enda viktigere at mindre gode bilder ikke drar katalogen og arbeidene ned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.