1 2 3 4 5 6 7 8

 

På universitetets grunn
Nygårdshøydens arkitekturhistorie 1860–2000

Per Jonas Nordhagen

Nygårdshøyden er en bydel som vokste opp rundt Bergen naturhistorisk museum, grunnlaget for Universitetet i Bergen. Nordhagen har store kunnskaper om Bergens arkitekturhistorie og er glødendene opptatt av sitt fag. Han fortalte mange fargerike historier om de ulike byggene som gjorde at det var fantastisk inspirerende å jobbe sammene med han.