1 2

 

Elektro Lunde

Elektro Lunde ligger i Lunde i Telemark. Elektro Lunde utfører tradisjonelle installasjoner, omgjøring og reparasjoner. Installasjoner og reparasjoner av vann-pumper, parabolantenne, lydanlegg, hallogenbelysning, installasjoner for hørselshemmede osv. Elekro Lunde har stor faglig integritet og setter kvalitet høyt. De ønsker kvalitetsbevisste kunder som kommer igjen.
Symbolet gjenspeiler kjerneverdier som effektiv, kontaktnett og kvalitet.