1 2 3 4 5 6

 

Brennpunkt
Keramikk 1950–2000

Nina Malterud
Anne Britt Ylvisåker

Boken er en del av et større prosjekt, som også omfatter en historisk utstilling om bergensrelatert keramikk fra 1950–2000. Bokens tekst har mange henvisninger til bildene, og noen artikler har svært mange fotnoter. Siden boken har norsk og engelsk tekst, parallelt med hver sin spalte, valgte jeg å plassere bildene på slutten av hvert kapittel. Små miniatyrbilder mellom spaltene fungerer som henvisning til bildene bak i kapittelet.