1 2 3 4 5 6 7

 

Corpus
Kari Aasen

Kari Aasen er en allsidig keramiker som ofte lager delaljrik og fargesterk keramikk.
I denne katalogen presenterer hun en en mer minimalstisk serie med inspirasjon av kinesisk kunst og håndverksteknikk.
Fotograf: Øystein Klakegg
Tekst: kunsthistoriker
Mai Lahn-Johannessen