1 2 3 4 5 6 7 8

 

Luft
Norvald Hemre

Tittelen LUFT symboliserer teknikken i Norvald Hemre sin keramikk. Han bruker ballonger som støpeform for keramikken. For å symbolisere luft har jeg brukt en ballongaktig tittelfont. Papiret er også brettet i ytre kant og bare trykket på en side for å danne et tomrom med luft mellom arkene.
Fotograf Per Nybø
Tekst: Mai Lahn-Johannessen