1 2 3 4 5 6

 

Spor i landskap

Katalogen viser arbeider
fra et kunstprosjekt, en landskapsutstilling i friluftsområdet på Tyssøy
Tekst: Pauline Ann Hoath