1 2 3 4 5 6 7

 

Se
Hennie Ann Isdahl

Kunstneren Hennie Ann Isdahl maler materialbaserte malerier. Hun arbeider mye med rene fargeflater. Det var derfor naturlig å lage en enkel minimalistisk katalog med mye luft.
Tekst: Lars Strand